Regeneracja i naprawa wtryskiwaczy

Układy Common Rail są rozwiązaniem, które obecnie dominuje wśród pojazdów poruszających się na polskich drogach. Chociaż spotkać się jeszcze możemy z tradycyjnymi układami, to jednak dominujący jest wspomniany układ CR [Common Rail]. Dlaczego? Z jednego, prostego powodu – właściciele i użytkownicy pojazdów z silnikiem Diesel oczekiwali od producentów znacznego podniesienia i ulepszenia dotychczasowych parametrów, a tym samym – wydajności pracy silnika (w szczególności w zakresie spalania paliwa). Wraz z poprawą jakości i efektywności właściciele pojazdów mogą liczyć także na inne profity, a w tym m.in. na:

 

- znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych (paliwo jest wykorzystywane bardziej ekonomicznie);

- zwiększenie parametrów pracy silnika oraz uzyskanie jego większej mocy;

- zmniejszenie emisji spalin do środowiska naturalnego.

 

Naprawa wtryskiwaczy w wielu przypadkach okazuje się więc niezbędna, aby móc odzyskać pełną sprawność i wydajność pracy silnika.

Przygotowując jednak naszą ofertę usługową zadbaliśmy także o to, by odpowiadała ona oczekiwaniom Klientów użytkujących pojazdy wyposażone w konwencjonalne wtryskiwacze. Odpowiednio wyszkolony personel serwisu oraz wysokiej klasy stanowiska probiercze umożliwiają kontrolę oraz naprawę układów takich firm, jak: BOSCH, DELPHI, LUCAS, ZEXEL, CUMMINS, SIEMENS, DENSO. Wykonując naprawę bądź przeprowadzając regenerację zawsze działamy w odniesieniu do zaleceń producenta oraz specyfikacji technicznej danego układu.

Umiemy również dostrzec zarówno zalety, jak i słabe punkty każdego z rozwiązań – staramy się działać w taki sposób, aby każdy nasz Klient miał możliwość korzystania z atutów danego układu w sposób możliwie jak największy. Użytkownicy układów konwencjonalnych mogą liczyć na:

 

- prostą budowę sprzyjającą redukcji uszkodzeń oraz prostym czynnościom demontażu i montażu;

- stosunkowo niewielka wrażliwość na paliwo o złej jakości – moduły te są trwałe i wyjątkowo odporne;

- wysokie ciśnienie wtrysku.

 

Natomiast użytkownicy układów Common Rail mogą polegać na:

 

- zredukowaniu hałasu pracy silnika (znacznie poprawia to komfort jazdy);

- znaczna redukcja emitowanych spalin (jazda staje się bardziej ekologiczna);

- wykorzystanie bardziej zaawansowanej technologii, która wspiera pracę silnika;

- bardzo prosta i szybka adaptacja układu.

 

Jednak, jak już wspomnieliśmy, każde z powyższych rozwiązań ma również swoje słabe punkty, z którymi kierowcy muszą się liczyć. Dla układów konwencjonalnych będzie to:

 

- stosunkowo wysoki koszt produkcji;

- głośna praca silnika (w szczególności w odniesieniu do pojazdów z rozwiązaniami Common Rail);

- konieczność adaptacji układu, czyli dokonania szeregu precyzyjnych regulacji.

 

Natomiast w przypadku pojazdów z układem Common Rail możemy mówić o następujących słabościach:

 

- bardzo duża dokładność wykonania podatna na usterki,

- większa wrażliwość na zanieczyszczenia – np. na paliwo o niskiej jakości (może to powodować konieczność regeneracji wtrysku lub też jego kompleksowej naprawy).

 

Uwzględniając więc zarówno specyfikację układów konwencjonalnych, jak i Common Rail pragniemy podkreślić, że nasze stanowiska warsztatowe są w pełni przygotowane do serwisowania zarówno jednych, jak i drugich. Naprawa wtryskiwaczy oraz regeneracja wtryskiwaczy, która ma miejsce w naszym Auto-Serwisie, obejmuje dokładną diagnostykę oraz przywrócenie do pełnej funkcjonalności i wydajności:

 

- modeli jednosprężynowych,

- modeli dwusprężynowych,

- modeli Common Rail – zarówno elektromagnetycznych, jak i piezoelektrycznych.

 

W szczególny sposób pragniemy zwrócić Państwa uwagę na realizowane przez nas w trakcie regeneracji wtryskiwaczy Common Rail standardy. Naprawa wtryskiwaczy tego typu pozwala znacząco podnieść osiągi i korzystnie wpłynąć na jakość pracy silnika. Tym samym – pozwala również zadbać o jego wydajność i żywotność, uniknąć konieczności przeprowadzania kosztownych napraw etc. Warto również podkreślić, że prawidłowo działający układ Common Rail to gwarancja znaczącej redukcji emisji spalin. Tutaj wyraźnie zarysowuje się analogia między coraz bardziej restrykcyjnymi wymogami Normy Euro a przystosowaniem pojazdów do obowiązujących na drogach standardów i ograniczeń w zakresie emisji spalin.

Jednak w naszym Auto-Serwisie nie tylko parametry związane z redukcją emisji cząstek stałych PM oraz tlenków azotu NOX poddawane są precyzyjnej ocenie. Również takie wartości jak ogólny stan rozpylacza, czy też jego ciśnienie otwarcia badane jest na poszczególnych stanowiskach. Na próbniku EPS 100 firmy BOSCH jesteśmy w stanie uzyskać bardzo precyzyjne dane. Dzięki nim naprawa wtryskiwacza przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem prac - adekwatnym do zdiagnozowanego problemu. Dotyczy to jednak modeli jednosprężynowych. W przypadku dwusprężynowych – niezbędne jest wykorzystanie bardziej zaawansowanej technologii oraz próbniku EPS 200A firmy BOSCH. Urządzenie to pozwala na przeprowadzenie badania ciśnienia otwarcia pierwszej sprężyny, jak i drugiej.

Serwisowanie COMMON RAIL

Regeneracja wtryskiwaczy Common Rail, w związku z ich zaawansowaną technologią, odbywa się w oparciu o wykorzystanie stanowiska EPS 815 lub EPS 708 firmy BOSCH, wyposażone w ciągły pomiar wtrysku KMA oraz przystawkę CRI/CRIN 848H dla modeli elektromagnetycznych i piezoelekrtycznych.

Tak skonfigurowane stanowisko probiercze pozwala na przeprowadzenie rygorystycznych testów i po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania gwarantuje długą i bezawaryjną pracę układów. Poprawność wykonania naprawy wtryskiwaczy Common Rail ( CR) potwierdza protokół z przeprowadzonego badania.

Bardzo ważnym elementem w procesie naprawy modeli Common Rail jest zastosowanie zaawansowanej technologii „Trzeciego Etapu” firmy Bosch. Doświadczenie naszych specjalistów oraz profesjonalnie wyposażone laboratorium pozwala nam na świadczenie dla Państwa usług na najwyższym poziomie. Chcąc skutecznie naprawić wtryskiwacze warto sprawdzić jakimi technologiami dysponuje serwis. Korzystanie z usług profesjonalnego serwisu gwarantuje skuteczność naprawy oraz chroni Państwa przed zbędnymi kosztami.

Klasyfikacja układów

Jednym z bardzo ważnych etapów regeneracji wtryskiwaczy, który – niestety – często jest pomijany przez wiele warsztatów, co przekłada się na mniejszą sprawność i funkcjonalność układu, jest jego klasyfikacja. Zmieniające się normy oraz standardy produkcji doprowadziły do sytuacji, że średnio co 5 lat producenci wypuszczają na rynek unowocześnione i ulepszone realizacje, które w jeszcze większym stopniu niż ich poprzednicy zwiększają moc i wydajność silnika, przy jednoczesnej redukcji zużycia paliwa.

Generacja I – CRI 1

Pierwszą generacją modeli Common Rail są układy, które odpowiadają założeniom Normy Euro 2. Są one w stanie sprostać ciśnieniu sięgającemu do 1350 barów. Najczęściej więc spotykane są w samochodach wypuszczanych z taśm produkcyjnych w okresie od 1997 roku do 2000. Należy jednak pamiętać, że szybko zmieniające się standardy Normy Euro – w tym przypadku wchodzącej w życie Normy Euro 3 – wymusiły kolejne zmiany oraz klasyfikację dotychczasowych układów. Dlatego też pojazdy produkowane w latach 1999-2000 są wyposażone we wtryski o większej dokładności.

Generacja II – CRI 2

W przypadku drugiej generacji układów Common Rail możemy mówić o klasyfikacji wielopozycyjnej. Jest to jednoznaczne z faktem, iż konkretny model układu wtryskowego podlega ocenie w minimum dwóch punktach. Jest to weryfikacja:

 

- wolnych obrotów,

- dawki paliwa dostarczanej na pełnym obciążeniu,

- dawki paliwa dostarczanej na obciążeniach częściowych.

 

Tak jak norma Euro 2 określała standardy dla układów pierwszej generacji, tak w przypadku CRI 2 możemy mówić o normie Euro 3 i 4. Ze względu na zastosowanie wyższej technologii mogą one zachować swoją pełną wydajności przy pracy sięgającej obciążenia nawet 1600 barów.

Należy pamiętać, że regeneracji wtryskiwacza bądź też naprawie wtryskiwacza, której towarzyszy wymiana licznych jego elementów powinno towarzyszyć wprowadzenie do pamięci sterownika nowej klasyfikacji. Wszelkie, niezbędne dane uzyskuje się w trakcie testu przeprowadzanego na profesjonalnym stanowisku pobierczym, którym dysponuje nasz Auto-Serwis. Aktualnie wyposażenie naszego warsztatu stanowią m.in. Autoryzowane Stanowiska Serwisowe Bosch, dzięki którym mamy dostęp do najnowszej technologii oraz metod pomiaru. W ten sposób jesteśmy w stanie zadbać o najwyższą jakość wykonywanych napraw oraz zoptymalizowany czas realizacji wszystkich usług serwisowych.
Należy pamiętać o tym, że niewłaściwe postępowanie w trakcie demontażu, wymiany bądź samodzielnej naprawy układów typu Common Rail, bez dokonania jego profesjonalnej klasyfikacji, może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami. W wielu przypadkach taka nieroztropność wiąże się z trwałym uszkodzeniem silnika lub też układu oczyszczania spalin.

Niestety, w trakcie wielu lat praktyki spotkaliśmy się z konsekwencjami nieodpowiednio dobranych elementów układów wtryskowych. Decydując się na pozostawienie regeneracji naszym technikom mogą mieć Państwo pewność, że będą oni mieli możliwość skontrolowania przeprowadzonych procesów regeneracji na profesjonalnych stołach probierczych jak również w trakcie montażu do pojazdu dopisania bardzo ważnych kodów klasyfikacyjnych IMA do sterownika ( komputera ) silnika przy uzyciu testerów diagnostycznych.

Specyfikacja COMMON RAIL

W przeciwieństwie do konwencjonalnych układów, w rozwiązaniach typu Common Rail paliwo nie jest dostarczane bezpośrednio do wtryskiwacza, ale przedostaje się do zasobnika lub akumulatora paliwa, czyli tzw. wspólnej szyny. Należy również zauważyć, że ciśnienie pod którym paliwo jest wtłaczane przyjmuje o wiele wyższą wartość niż w przypadku tradycyjnych wtryskiwaczy – może wynosić nawet 2000-2500 barów. Jednak w samych wtryskiwaczach ma ono już znacznie mniejszą wartość – ok. 1600 barów.

Jak to działa?

Ciśnienie rzędu 200-300 barów jest utrzymywane w wartości stałej na biegu jałowym. W momencie wysłania impulsu elektrycznego dochodzi do dwóch istotnych czynności: otwarcia zaworów oraz uniesienia iglicy. Dzięki temu możliwy jest przepływ paliwa oraz uzyskanie efektu wtrysku wielokrotnego. W szczególnych przypadkach efekt ten może zostać powielony nawet do 8 razy podczas jednego cyklu pracy silnika.

Taki charakter i specyfikacja pracy sprawia, że nowoczesne silniki typu Diesel wyróżniają się o wiele większymi osiągami oraz niższym spalaniem, co jest jednoznaczne z mniejszymi kosztami eksploatacyjnymi. Niewątpliwym atutem, w którego odzyskaniu pomaga regeneracja wtryskiwaczy przeprowadzana w naszym warsztacie, jest również redukcja emisji spalin, czyli bardziej ekologiczne funkcjonowanie silnika. Użytkownicy pojazdów, w których tego typu serwisowanie zostanie przeprowadzone, będą się mogli cieszyć także o wiele mniej hałaśliwą pracą silnika, a co za tym idzie – większym komfortem jazdy. Należy jednak pamiętać, że nawet i tak zaawansowana technologia ma swoje słabe strony. Dla modeli typu Common Rail jest nią przede wszystkim wrażliwość na zanieczyszczenia znajdujące się w paliwie. Mogą one w bardzo krótkim okresie eksploatacyjnym powodować zarysowania oraz przetarcia, a tym samym – wymuszać konieczność poddania układu regeneracji. Antidotum na tego typu problemy jest jednak korzystanie ze sprawdzonych stacji paliw oraz tankowanie jedynie wysokojakościowego paliwa. Pomocne okażą się także efektywne w swoim działaniu filtry.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy

PROFTEC, BDS ĆWIERTNIA  66-300 Międzyrzecz ul.Kazimierza Wielkiego 67B  tel. 95 7 411 064,  796 411 064  e-mail: biuro@proftec.pl